tel/faks: 01 4811468 | mob 098 275665


  Maksimirska cesta 49 10000 Zagreb

Contents tagged with TECAR terapija

  • Dijatermija - TECAR

    Tags: TECAR terapija

    Nova I-TECH REATHERM rezistivno/kapacitivna diatermija je moderan, terapijski visokodjelotvoran terapijski aparat koji je profesionalnim korisnicima vrlo jednostavan za primjenu. Jedinstven je ueđaj ove vrste na tržištu uopće jer omogućuje rad na čak 400 različitih frekvencija, od 300 do 700 kHz i sa modulacijom od 1 do 100 Hz u pulsnom modusu rada. TECAR uređaji svih drugih porizvođača omogućuju rad na jednoj do tri raztličie frekvencije, što znači manji stupanj …