tel/faks: 01 4811468 | mob 098 275665


  Maksimirska 49 10000 Zagreb

Contents tagged with Magnetoterapija

  • Magnetoterapija

    Tags: Magnetoterapija

    Pulsna magnetorepija PEMF - za kućnu i profesionalnu upotrebu

    Najpopularniji i najprodavaniji magnetoterapijski uređaj u Europi je LaMagneto, dvokanalni model snage do 300 gaussa (2x150 gaussa), profesionalne djelotvornosti i kao takav je oprema profesionalnih korisnika u fizikalnoj rehabilitaciji, a jednostavan je za primjenu i medicinskim lacima u vlastitoj kući. Uključena su dva fleksibilna aplikatora za lokalni tretman svakog dijela tijela, na dvije zone …